پکیج های مراسم عقد و نامزدی

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای مراسم عقد

فیلمبرداری از لحظه خواندن خطبه عقد

با یک دوربین

هدیه

تحویل ۲ عدد عکس 16 در 21
چاپ یک عدد شاسی 20 در 30

تدوین کلیپ عقد

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها 1 ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ 900 هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.

قیمت:09125700572

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای مراسم عقد

فیلمبرداری حرفه ای مراسم عقد

2 دوربین 

تدوین کلیپ

هدیه

چاپ ۵ عدد عکس 16 در 21

چاپ یک عدد شاسی 30 در 40

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.

۲. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری 

اضافه مبلغ 900 هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.

قیمت:09125700572

پکیج شماره ۳

عکاسی حرفه ای مراسم عقد و سالن بانوان

فیلمبرداری حرفه ای مراسم عقد و سالن بانوان

فیلمبرداری حرفه ای از سالن آقایان

تدوین کلیپ مراسم عقد ، سالن بانوان و آقایان

هدیه

چاپ10 عدد عکس 16 در 21

چاپ یک عدد شاسی 50 در 70

توضیحات :


۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها 4 ساعت می باشد.


۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ 900 هزار تومان به پکیج اضافه میگردد..

قیمت:09125700572

پکیج شماره vip

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت

فیلمبرداری حرفه ای از سالن

فیلمبرداری از سالن اقایان

عکاسی حرفه ای از سالن

تدوین کلیپ

یک عدد قاب عکس ۷۰ * ۵۰

طراحی و چاپ ۱۰ برگ (20 صفخه ) آلبوم ۶۰ * ۳۰

استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری

استفاده از هلیشات در فیلمبرداری

هدیه
چاپ یک عدد شاسی 50 در 70
چاپ 2 عدد عکس شاسی 20 در 30

توضیحات :

.
 همچنین عکاسی مراسم عقد در روز  مراسم شامل هزینه جداگانه نمیگردد.


۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت:09125700572